Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A4 Anorganická chemie I (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 140 (10 %) Učebna: CH5 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x42.9 %
dobrá6x42.9 %
průměrná2x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x28.6 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Vyučující

Liška Alan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Liška Alan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Liška Alan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné7x50 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný14x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět