Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P61B Anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 81 (30 %) Učebna: B9 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x50 %
dobrá12x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x4.2 %
přiměrěné19x79.2 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 2

Vyučující

Tylová Edita ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano15x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Soukup Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Hrušková Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Tylová Edita je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1
Soukup Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Hrušková Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Tylová Edita je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x87.5 %
průměr 1
Soukup Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 1
Hrušková Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x20.8 %
žena19x79.2 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%24x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné19x79.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x41.7 %
průměrný13x54.2 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x37.5 %
průměrný15x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět