Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P61 Anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 37 / 81 (46 %) Učebna: B7 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá23x62.2 %
dobrá13x35.1 %
průměrná1x2.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x48.6 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne7x18.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x75.7 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x73 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x64.9 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x16.2 %
průměr 1.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x8.1 %
přiměrěné29x78.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.91

Vyučující

Votrubová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Votrubová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x83.8 %
spíše ano6x16.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Votrubová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x8.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x91.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x89.2 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x94.6 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x70.3 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x24.3 %
žena28x75.7 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%26x70.3 %
75 – 50%7x18.9 %
50 – 25%4x10.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x5.6 %
nadprůměrné6x16.7 %
průměrné27x75 %
podprůměrné1x2.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký15x40.5 %
průměrný21x56.8 %
nízký1x2.7 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x40.5 %
průměrný21x56.8 %
nízký1x2.7 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět