Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P354 Anatomie a morfologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 62 (15 %) Učebna: B11 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x44.4 %
dobrá4x44.4 %
průměrná1x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x11.1 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Vyučující

Adámek Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Kutík Jaromír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Adámek Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Kutík Jaromír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Adámek Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 2
Kutík Jaromír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž1x11.1 %
žena8x88.9 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x88.9 %
75 – 50%1x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x11.1 %
nadprůměrné4x44.4 %
průměrné4x44.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný8x88.9 %
nízký1x11.1 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x37.5 %
průměrný4x50 %
nízký1x12.5 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět