Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P62Z Životní prostředí člověka

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 23 / 64 (36 %) Učebna: VG Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x21.7 %
dobrá14x60.9 %
průměrná4x17.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.96
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 2.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x21.7 %
přiměrěné12x52.2 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.78

Vyučující

Matějček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.55
Treml Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Matějček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.15
Treml Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.45
Matějček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x73.9 %
průměr 1.5
Treml Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž17x73.9 %
žena6x26.1 %
průměr 1.26
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.19x86.4 %
Nmgr.3x13.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x63.6 %
75 – 50%7x31.8 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x13 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné13x56.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x4.3 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x30.4 %
průměrný12x52.2 %
nízký4x17.4 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x34.8 %
průměrný14x60.9 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět