Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P70 Život - molekuly a biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 46 / 75 (61 %) Učebna: CH2 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá16x35.6 %
dobrá18x40 %
průměrná9x20 %
špatná2x4.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x37.8 %
spíše ano19x42.2 %
spíše ne6x13.3 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.84
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x42.2 %
spíše ano19x42.2 %
spíše ne4x8.9 %
rozhodně ne3x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x8.9 %
spíše ano16x35.6 %
spíše ne12x26.7 %
rozhodně ne9x20 %
nemohu posoudit4x8.9 %
průměr 2.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x11.4 %
spíše ano13x29.5 %
spíše ne8x18.2 %
rozhodně ne4x9.1 %
nemohu posoudit14x31.8 %
průměr 2.37
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké9x20 %
přiměrěné30x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x13.3 %
průměr 1.77

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x39.1 %
spíše ano15x32.6 %
spíše ne11x23.9 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x73.9 %
spíše ano12x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x31.1 %
spíše ano11x24.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x44.4 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x39.1 %
spíše ano17x37 %
spíše ne6x13 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit3x6.5 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x42.2 %
spíše ano19x42.2 %
spíše ne5x11.1 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x43.5 %
spíše ano11x23.9 %
spíše ne11x23.9 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit3x6.5 %
průměr 1.84

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž20x43.5 %
žena26x56.5 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.46x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé46x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%40x87 %
75 – 50%5x10.9 %
50 – 25%1x2.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x8.7 %
nadprůměrné10x21.7 %
průměrné31x67.4 %
podprůměrné1x2.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký14x30.4 %
průměrný28x60.9 %
nízký4x8.7 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x15.2 %
průměrný32x69.6 %
nízký7x15.2 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět