Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z1 Úvod do studia a geografický proseminář

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 27 / 140 (19 %) Učebna: G2 Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x22.2 %
dobrá13x48.1 %
průměrná8x29.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano20x74.1 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.48
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x22.2 %
přiměrěné16x59.3 %
nízké5x18.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96

Vyučující

Kabrda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano16x59.3 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Klingorová Kamila ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2.04
Kabrda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Klingorová Kamila je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.4
Kabrda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.29
Klingorová Kamila je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x46.2 %
průměr 1.64
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x96.3 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x96.3 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž15x55.6 %
žena12x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%25x92.6 %
75 – 50%2x7.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné7x25.9 %
průměrné17x63 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x14.8 %
průměrný21x77.8 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký10x37 %
průměrný15x55.6 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět