Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS750P02 Úvod do přenosu znalostí a technologií

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá19x67.9 %
dobrá9x32.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano14x50 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x70.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x29.6 %
průměr 2

Vyučující

Synek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vaněk Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Synek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vaněk Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Synek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x75 %
průměr 1.14
Vaněk Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x75 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x21.4 %
žena22x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.18x64.3 %
Nmgr.10x35.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.36
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%21x75 %
75 – 50%7x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x10.7 %
nadprůměrné7x25 %
průměrné18x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x32.1 %
průměrný15x53.6 %
nízký4x14.3 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký13x46.4 %
průměrný15x53.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět