Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79 Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 39 / 111 (35 %) Učebna: B121 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x35.9 %
dobrá23x59 %
průměrná2x5.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x38.5 %
spíše ano20x51.3 %
spíše ne4x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x84.6 %
spíše ano6x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x61.5 %
spíše ano11x28.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.3 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x51.3 %
spíše ano10x25.6 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x20.5 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné30x76.9 %
nízké3x7.7 %
nemohu posoudit6x15.4 %
průměr 2.09

Vyučující

Šípek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano15x39.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.43
Vilímová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x26.3 %
spíše ano20x52.6 %
spíše ne5x13.2 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.92
Šípek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x76.9 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.8 %
průměr 1.12
Vilímová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x74.4 %
spíše ano5x12.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.8 %
průměr 1.15
Šípek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x5.1 %
spíše ano4x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x84.6 %
průměr 1.67
Vilímová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x2.6 %
spíše ano3x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x89.7 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x38.5 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x84.6 %
spíše ano6x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x76.9 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x26.3 %
žena28x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.35x92.1 %
Nmgr.3x7.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé38x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%24x63.2 %
75 – 50%7x18.4 %
50 – 25%3x7.9 %
méně než 25%4x10.5 %
průměr 1.66
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x7.9 %
nadprůměrné6x15.8 %
průměrné28x73.7 %
podprůměrné1x2.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký15x39.5 %
průměrný23x60.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký16x42.1 %
průměrný21x55.3 %
nízký1x2.6 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět