Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P01D Úvod do demografie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 19 / 62 (31 %) Učebna: LR Termín: Po,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x36.8 %
dobrá9x47.4 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x36.8 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x84.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2

Vyučující

Kučera Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Kučera Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.41
Kučera Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 2.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.89

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x42.1 %
žena11x57.9 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x94.7 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x15.8 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné9x47.4 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x44.4 %
průměrný10x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x22.2 %
průměrný13x72.2 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět