Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130C52 Úvod do bioinformatiky

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 20 / 36 (56 %) Učebna: B5 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x10 %
dobrá12x60 %
průměrná5x25 %
špatná1x5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano9x45 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano5x25 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano6x30 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x45 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x65 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 2.07

Vyučující

Cvrčková Fatima ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano11x55 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Cvrčková Fatima je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano6x30 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Cvrčková Fatima je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x85 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano12x60 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x30 %
žena14x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.19x95 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x90 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné15x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x10 %
průměrný16x80 %
nízký2x10 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x15 %
průměrný12x60 %
nízký5x25 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět