Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P25 Základy parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 127 / 259 (49 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá112x88.2 %
dobrá15x11.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano82x64.6 %
spíše ano37x29.1 %
spíše ne6x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.6 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano98x77.2 %
spíše ano27x21.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.6 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano90x70.9 %
spíše ano30x23.6 %
spíše ne3x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x3.1 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano72x56.7 %
spíše ano38x29.9 %
spíše ne5x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x9.4 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké7x5.5 %
přiměrěné97x76.4 %
nízké3x2.4 %
nemohu posoudit20x15.7 %
průměr 1.96

Vyučující

Votýpka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano115x90.6 %
spíše ano12x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Votýpka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano117x92.1 %
spíše ano6x4.7 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x2.4 %
průměr 1.06
Votýpka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x15.1 %
spíše ano7x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit100x79.4 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano117x92.1 %
spíše ano10x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano113x89 %
spíše ano10x7.9 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne1x0.8 %
nemohu posoudit2x1.6 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano93x73.2 %
spíše ano28x22 %
spíše ne1x0.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x3.9 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž27x21.3 %
žena100x78.7 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.125x98.4 %
Nmgr.2x1.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé125x99.2 %
opakovaně1x0.8 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%105x83.3 %
75 – 50%13x10.3 %
50 – 25%8x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré8x6.3 %
nadprůměrné33x26.2 %
průměrné82x65.1 %
podprůměrné3x2.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký94x74 %
průměrný31x24.4 %
nízký2x1.6 %
průměr 1.28
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký81x63.8 %
průměrný44x34.6 %
nízký2x1.6 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět