Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P52 Základy mineralogie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 15 / 29 (52 %) Učebna: M Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x46.7 %
dobrá8x53.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné13x86.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87

Vyučující

Skála Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano6x40 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Skála Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Skála Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x86.7 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x53.3 %
průměrný7x46.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x46.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět