Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360S07C Základy geoinformatiky I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 13 / 43 (30 %) Učebna: Z3 Termín: Út,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá5x38.5 %
průměrná6x46.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.92
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x15.4 %
průměrný8x61.5 %
nízký3x23.1 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x30.8 %
průměrný7x53.8 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět