Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140C16 Základy genetiky - cvičení

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 24 / 41 (59 %) Učebna: B8 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x39.1 %
dobrá10x43.5 %
průměrná4x17.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano12x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x25 %
přiměrěné13x54.2 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.75

Vyučující

Schierová Michaela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Schierová Michaela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Schierová Michaela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x79.2 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano12x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x29.2 %
žena17x70.8 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%19x79.2 %
75 – 50%4x16.7 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x16.7 %
průměrné20x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x37.5 %
průměrný13x54.2 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x20.8 %
průměrný15x62.5 %
nízký4x16.7 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět