Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P07 Základy fyziologie živočichů

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 16 / 53 (30 %) Učebna: B3 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x43.8 %
dobrá5x31.3 %
průměrná3x18.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x6.3 %
průměr 1.94
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké7x43.8 %
přiměrěné3x18.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.3

Vyučující

Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Sumová Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.85
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Sumová Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.08
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 1.8
Sumová Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x86.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x37.5 %
žena10x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x81.3 %
Nmgr.3x18.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.19
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x75 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné9x56.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x43.8 %
průměrný5x31.3 %
nízký4x25 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x18.8 %
průměrný12x75 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět