Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P51 Základy ekonometrie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 13 / 26 (50 %) Učebna: Z3 Termín: Pá,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá10x76.9 %
dobrá3x23.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x23.1 %
Nmgr.10x76.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.77
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x46.2 %
průměrný7x53.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x46.2 %
průměrný7x53.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět