Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P34 Základy biochemie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 23 / 76 (30 %) Učebna: B7 Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x17.4 %
dobrá12x52.2 %
průměrná6x26.1 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x26.1 %
přiměrěné13x56.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.68

Vyučující

Brábek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne10x43.5 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.48
Folk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne11x47.8 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.48
Libusová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.09
Brábek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.67
Folk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.73
Libusová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.45
Brábek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x87 %
průměr 1.33
Folk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.5
Libusová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x87 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x69.6 %
75 – 50%2x8.7 %
50 – 25%5x21.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné2x8.7 %
průměrné17x73.9 %
podprůměrné3x13 %
špatné0x0 %
průměr 2.96
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x4.3 %
průměrný15x65.2 %
nízký7x30.4 %
průměr 2.26
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x17.4 %
průměrný13x56.5 %
nízký6x26.1 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět