Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB162P05 Základní kurz matematiky

Katedra ekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 20 / 95 (21 %) Učebna: B3 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x15 %
dobrá8x40 %
průměrná9x45 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano9x45 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano6x30 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.65
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x25 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit9x45 %
průměr 2.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 2.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5 %
přiměrěné14x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.93

Vyučující

Šizling Arnošt Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano12x60 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Šizling Arnošt Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Šizling Arnošt Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.16
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x20 %
žena16x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x65 %
75 – 50%5x25 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné12x60 %
podprůměrné2x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x10 %
průměrný14x70 %
nízký4x20 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x5.3 %
průměrný10x52.6 %
nízký8x42.1 %
průměr 2.37
Vybrat jiný předmět