Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P09I Zoologie bezobratlých

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 97 / 182 (53 %) Učebna: B7 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá72x74.2 %
dobrá23x23.7 %
průměrná2x2.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.28
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano53x54.6 %
spíše ano37x38.1 %
spíše ne6x6.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x28.9 %
spíše ano44x45.4 %
spíše ne18x18.6 %
rozhodně ne7x7.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x41.2 %
spíše ano28x28.9 %
spíše ne19x19.6 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit9x9.3 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano46x47.4 %
spíše ano28x28.9 %
spíše ne5x5.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x18.6 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké16x16.5 %
přiměrěné72x74.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x9.3 %
průměr 1.82

Vyučující

Smrž Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano71x73.2 %
spíše ano23x23.7 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Juřičková Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x27 %
spíše ano19x25.7 %
spíše ne2x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x44.6 %
průměr 1.56
Smrž Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano93x95.9 %
spíše ano2x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.1 %
průměr 1.02
Juřičková Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x44.6 %
spíše ano8x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x44.6 %
průměr 1.2
Smrž Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x16.5 %
spíše ano9x9.3 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit71x73.2 %
průměr 1.42
Juřičková Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x8.6 %
spíše ano3x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit60x85.7 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano76x78.4 %
spíše ano20x20.6 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano92x94.8 %
spíše ano2x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x2.1 %
nemohu posoudit1x1 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano50x51.5 %
spíše ano35x36.1 %
spíše ne6x6.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x6.2 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž29x29.9 %
žena68x70.1 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.94x97.9 %
Nmgr.2x2.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé96x99 %
opakovaně1x1 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%80x82.5 %
75 – 50%16x16.5 %
50 – 25%1x1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré6x6.3 %
nadprůměrné21x22.1 %
průměrné64x67.4 %
podprůměrné3x3.2 %
špatné1x1.1 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký56x57.7 %
průměrný37x38.1 %
nízký4x4.1 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký40x41.2 %
průměrný56x57.7 %
nízký1x1 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět