Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P82 Zoogeografie

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 24 / 67 (36 %) Učebna: B7 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x37.5 %
dobrá9x37.5 %
průměrná5x20.8 %
špatná1x4.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne3x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x45.8 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x62.5 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit8x33.3 %
průměr 2.06

Vyučující

Švátora Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano12x50 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.96
Vohralík Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Prokop Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Švátora Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.27
Vohralík Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.14
Prokop Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Švátora Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x87.5 %
průměr 2
Vohralík Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x90.9 %
průměr 1.5
Prokop Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x37.5 %
žena15x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.22x91.7 %
Nmgr.2x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x75 %
75 – 50%5x20.8 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné3x12.5 %
průměrné18x75 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x47.8 %
průměrný9x39.1 %
nízký3x13 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x36.4 %
průměrný10x45.5 %
nízký4x18.2 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět