Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P33 Vývoj přírody ČR

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 54 (35 %) Učebna: B7 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x47.4 %
dobrá7x36.8 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x78.9 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2.06

Vyučující

Ložek Vojen ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Ložek Vojen je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Ložek Vojen je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x83.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x68.4 %
Nmgr.6x31.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.32
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x89.5 %
opakovaně2x10.5 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x73.7 %
75 – 50%4x21.1 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x21.1 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné10x52.6 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x36.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x36.8 %
průměrný9x47.4 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět