Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A1 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 41 / 234 (18 %) Učebna: PUA Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x29.3 %
dobrá18x43.9 %
průměrná8x19.5 %
špatná3x7.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x34.1 %
spíše ano21x51.2 %
spíše ne4x9.8 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x82.9 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x29.3 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne6x14.6 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit10x24.4 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x7.3 %
spíše ano10x24.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x65.9 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x7.3 %
přiměrěné36x87.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x4.9 %
průměr 1.92

Vyučující

Hladíková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x22 %
spíše ano20x48.8 %
spíše ne6x14.6 %
rozhodně ne3x7.3 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 2.08
Hladíková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x77.5 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Hladíková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x42.5 %
spíše ano11x27.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x30 %
průměr 1.39
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x65.9 %
spíše ano10x24.4 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano38x92.7 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x75.6 %
spíše ano9x22 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž12x29.3 %
žena29x70.7 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.41x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé39x95.1 %
opakovaně2x4.9 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%32x78 %
75 – 50%7x17.1 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%1x2.4 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x10 %
nadprůměrné6x15 %
průměrné29x72.5 %
podprůměrné1x2.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x12.2 %
průměrný34x82.9 %
nízký2x4.9 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký10x24.4 %
průměrný26x63.4 %
nízký5x12.2 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět