Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421S30A Uhelný seminář

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 27 / 44 (61 %) Učebna: VP Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x29.6 %
dobrá15x55.6 %
průměrná3x11.1 %
špatná1x3.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano10x37 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 2.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne6x22.2 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit17x63 %
průměr 2.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x66.7 %
průměr 2.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné24x88.9 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2.04

Vyučující

Pešek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2
Opluštil Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.95
Pešek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.48
Opluštil Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.5
Pešek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x77.8 %
průměr 1.5
Opluštil Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano16x59.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x96.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne3x11.1 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž12x44.4 %
žena15x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.22x81.5 %
Nmgr.5x18.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.19
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x70.4 %
opakovaně8x29.6 %
průměr 1.3
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x74.1 %
75 – 50%7x25.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné5x18.5 %
průměrné18x66.7 %
podprůměrné2x7.4 %
špatné1x3.7 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x22.2 %
průměrný16x59.3 %
nízký5x18.5 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x14.8 %
průměrný15x55.6 %
nízký8x29.6 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět