Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P23 Tvorba map

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 30 (50 %) Učebna: K2 Termín: Čt,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x53.3 %
dobrá5x33.3 %
průměrná2x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x20 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

Šára Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Šára Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Šára Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x66.7 %
žena5x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.14x93.3 %
Nmgr.1x6.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x93.3 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné6x40 %
průměrné7x46.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x60 %
průměrný6x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x40 %
průměrný9x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět