Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P11 Teorie sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 55 / 80 (69 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x5.5 %
dobrá18x32.7 %
průměrná30x54.5 %
špatná4x7.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x9.1 %
spíše ano13x23.6 %
spíše ne27x49.1 %
rozhodně ne8x14.5 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 2.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x60 %
spíše ano20x36.4 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x20 %
spíše ano30x54.5 %
spíše ne6x10.9 %
rozhodně ne3x5.5 %
nemohu posoudit5x9.1 %
průměr 2.02
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x7.4 %
spíše ano20x37 %
spíše ne8x14.8 %
rozhodně ne7x13 %
nemohu posoudit15x27.8 %
průměr 2.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké19x34.5 %
přiměrěné27x49.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x16.4 %
průměr 1.59

Vyučující

Hampl Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x1.8 %
spíše ano24x43.6 %
spíše ne22x40 %
rozhodně ne6x10.9 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 2.62
Novotný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x2.2 %
spíše ano10x22.2 %
spíše ne8x17.8 %
rozhodně ne6x13.3 %
nemohu posoudit20x44.4 %
průměr 2.76
Hampl Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x37 %
spíše ano26x48.1 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit6x11.1 %
průměr 1.65
Novotný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x15.2 %
spíše ano15x32.6 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x45.7 %
průměr 1.84
Hampl Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x10.9 %
spíše ano3x5.5 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit45x81.8 %
průměr 1.5
Novotný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x6.7 %
spíše ano6x13.3 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x77.8 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x14.5 %
spíše ano32x58.2 %
spíše ne13x23.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 2.09
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano51x92.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x41.8 %
spíše ano21x38.2 %
spíše ne7x12.7 %
rozhodně ne3x5.5 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.81

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž25x45.5 %
žena30x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.34x61.8 %
Nmgr.21x38.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.38
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé55x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%31x56.4 %
75 – 50%13x23.6 %
50 – 25%7x12.7 %
méně než 25%4x7.3 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné12x21.8 %
průměrné39x70.9 %
podprůměrné4x7.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x5.5 %
průměrný31x56.4 %
nízký21x38.2 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x1.8 %
průměrný32x58.2 %
nízký22x40 %
průměr 2.38
Vybrat jiný předmět