Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P98 Teorie fyzické geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 33 (70 %) Učebna: VEZ Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x13 %
dobrá10x43.5 %
průměrná8x34.8 %
špatná2x8.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne9x39.1 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne6x26.1 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 3.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano3x13 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne5x21.7 %
nemohu posoudit9x39.1 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné12x52.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x43.5 %
průměr 1.92

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne10x43.5 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.59
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž11x47.8 %
žena12x52.2 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x4.3 %
Nmgr.22x95.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.96
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x56.5 %
75 – 50%8x34.8 %
50 – 25%2x8.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné8x34.8 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x21.7 %
průměrný14x60.9 %
nízký4x17.4 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x8.7 %
průměrný12x52.2 %
nízký9x39.1 %
průměr 2.3
Vybrat jiný předmět