Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 59 / 194 (30 %) Učebna: PUA Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x8.5 %
dobrá24x40.7 %
průměrná24x40.7 %
špatná6x10.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x15.3 %
spíše ano22x37.3 %
spíše ne17x28.8 %
rozhodně ne5x8.5 %
nemohu posoudit6x10.2 %
průměr 2.34
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano37x62.7 %
spíše ano18x30.5 %
spíše ne4x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x61 %
spíše ano21x35.6 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x22 %
spíše ano32x54.2 %
spíše ne11x18.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.1 %
průměr 1.96
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké15x25.4 %
přiměrěné41x69.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x5.1 %
průměr 1.73

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x6.8 %
spíše ano16x27.1 %
spíše ne28x47.5 %
rozhodně ne11x18.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.78
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x49.2 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.55
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x13.6 %
spíše ano12x20.3 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x62.7 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x28.8 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne9x15.3 %
rozhodně ne4x6.8 %
nemohu posoudit3x5.1 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano55x93.2 %
spíše ano4x6.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x47.5 %
spíše ano28x47.5 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž30x50.8 %
žena29x49.2 %
průměr 1.49
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.56x94.9 %
Nmgr.2x3.4 %
Ph.D.1x1.7 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé54x91.5 %
opakovaně5x8.5 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%40x67.8 %
75 – 50%10x16.9 %
50 – 25%9x15.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x5.1 %
nadprůměrné11x18.6 %
průměrné27x45.8 %
podprůměrné14x23.7 %
špatné4x6.8 %
průměr 3.08
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x10.2 %
průměrný22x37.3 %
nízký31x52.5 %
průměr 2.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x8.5 %
průměrný35x59.3 %
nízký19x32.2 %
průměr 2.24
Vybrat jiný předmět