Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P34 Sociálněgeografické makroregiony světa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 24 (46 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x63.6 %
dobrá2x18.2 %
průměrná2x18.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x54.5 %
přiměrěné3x27.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.33

Vyučující

Bičík Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Havlíček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Bičík Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Havlíček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Bičík Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x90.9 %
průměr 2
Havlíček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x90.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x54.5 %
žena5x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.6x54.5 %
Nmgr.5x45.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.45
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x72.7 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x63.6 %
průměrný4x36.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x9.1 %
průměrný9x81.8 %
nízký1x9.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět