Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P04Z Sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 8 kr.
Respondentů: 35 / 95 (37 %) Učebna: VG Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x34.3 %
dobrá15x42.9 %
průměrná8x22.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x25.7 %
spíše ano21x60 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x60 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano20x57.1 %
spíše ne5x14.3 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano19x55.9 %
spíše ne8x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 2.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x14.3 %
přiměrěné26x74.3 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.88

Vyučující

Čermák Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano18x51.4 %
spíše ne11x31.4 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Drbohlav Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano17x48.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Čermák Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.58
Drbohlav Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.44
Čermák Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x85.7 %
průměr 1.4
Drbohlav Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x85.3 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano22x64.7 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x94.3 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x31.4 %
spíše ano22x62.9 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x40 %
žena21x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%29x82.9 %
75 – 50%4x11.4 %
50 – 25%2x5.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné9x25.7 %
průměrné26x74.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký13x37.1 %
průměrný18x51.4 %
nízký4x11.4 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x14.3 %
průměrný30x85.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět