Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P03 Sociologie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 22 / 35 (63 %) Učebna: PR Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x36.4 %
dobrá11x50 %
průměrná3x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano11x50 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 2.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné21x95.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2

Vyučující

Čermák Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano14x63.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Čermák Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Čermák Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x77.3 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x63.6 %
žena8x36.4 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x72.7 %
75 – 50%4x18.2 %
50 – 25%2x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x31.8 %
průměrný15x68.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x22.7 %
průměrný15x68.2 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět