Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS750P01 Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi

Studijní oddělení Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 27 / 38 (71 %) Učebna: PUA Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x44.4 %
dobrá9x33.3 %
průměrná6x22.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké8x29.6 %
přiměrěné15x55.6 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.71

Vyučující

Tesaříková Březinová Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano13x50 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 2.1
Lukášová Radka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.52
Tesaříková Březinová Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.23
Lukášová Radka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.08
Tesaříková Březinová Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 1.43
Lukášová Radka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x92.6 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x29.6 %
žena19x70.4 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%26x96.3 %
75 – 50%1x3.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné11x40.7 %
průměrné12x44.4 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.41
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x29.6 %
průměrný19x70.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký13x48.1 %
průměrný13x48.1 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět