Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P55 Severní Amerika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 20 / 86 (23 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x10 %
dobrá11x55 %
průměrná7x35 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano13x65 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano4x20 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano12x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5 %
přiměrěné14x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.93

Vyučující

Jeleček Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano10x50 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano11x55 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Jeleček Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.47
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano6x30 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Jeleček Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 2.75
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 2.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano14x70 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x70 %
žena6x30 %
průměr 1.3
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.17x85 %
Nmgr.3x15 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.15
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%6x30 %
75 – 50%11x55 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%2x10 %
průměr 1.95
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné15x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x55 %
průměrný9x45 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x25 %
průměrný13x65 %
nízký2x10 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět