Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130C78 Růst a vývoj rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 13 / 20 (65 %) Učebna: B10 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x30.8 %
dobrá6x46.2 %
průměrná3x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 2.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x38.5 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Vyučující

Petrášek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Honys David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.67
Petrášek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Honys David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.33
Petrášek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1.8
Honys David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x30.8 %
průměrný7x53.8 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x30.8 %
průměrný8x61.5 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět