Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P30 Rostlinná cytologie

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 36 / 137 (26 %) Učebna: B7 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá20x57.1 %
dobrá13x37.1 %
průměrná2x5.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.49
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x31.4 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne6x17.1 %
rozhodně ne3x8.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x71.4 %
spíše ano9x25.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x68.6 %
spíše ano7x20 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x34.3 %
spíše ano14x40 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit6x17.1 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x14.3 %
přiměrěné23x65.7 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit6x17.1 %
průměr 1.86

Vyučující

Schwarzerová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x33.3 %
spíše ano19x52.8 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.76
Schwarzerová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x85.7 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.15
Schwarzerová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x11.1 %
spíše ano4x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x77.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x71.4 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x16.7 %
žena30x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.34x94.4 %
Nmgr.1x2.8 %
Ph.D.1x2.8 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé34x97.1 %
opakovaně1x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%27x75 %
75 – 50%4x11.1 %
50 – 25%4x11.1 %
méně než 25%1x2.8 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x5.6 %
nadprůměrné12x33.3 %
průměrné22x61.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x33.3 %
průměrný19x52.8 %
nízký5x13.9 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký16x45.7 %
průměrný15x42.9 %
nízký4x11.4 %
průměr 1.66
Vybrat jiný předmět