Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P10 Reprodukční biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 30 (60 %) Učebna: B312 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x22.2 %
dobrá9x50 %
průměrná5x27.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2

Vyučující

Kaňka Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Procházka Radek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.82
Kaňka Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Procházka Radek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.25
Kaňka Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 1.71
Procházka Radek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x11.1 %
žena16x88.9 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x5.6 %
Nmgr.14x77.8 %
Ph.D.3x16.7 %
průměr 2.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%15x83.3 %
75 – 50%2x11.1 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x16.7 %
nadprůměrné5x27.8 %
průměrné10x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x38.9 %
průměrný10x55.6 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x22.2 %
průměrný13x72.2 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět