Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P571 Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 66 / 273 (24 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá19x28.8 %
dobrá27x40.9 %
průměrná18x27.3 %
špatná2x3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x22.7 %
spíše ano35x53 %
spíše ne9x13.6 %
rozhodně ne5x7.6 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x63.6 %
spíše ano20x30.3 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x19.7 %
spíše ano14x21.2 %
spíše ne13x19.7 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit24x36.4 %
průměr 2.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x10.6 %
spíše ano16x24.2 %
spíše ne7x10.6 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit34x51.5 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké30x45.5 %
přiměrěné26x39.4 %
nízké7x10.6 %
nemohu posoudit3x4.5 %
průměr 1.63

Vyučující

Rubešová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x15.4 %
spíše ano25x38.5 %
spíše ne17x26.2 %
rozhodně ne8x12.3 %
nemohu posoudit5x7.7 %
průměr 2.38
Pecková Monika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Rubešová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x55.4 %
spíše ano22x33.8 %
spíše ne7x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Pecková Monika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Rubešová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x14.1 %
spíše ano7x10.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x75 %
průměr 1.44
Pecková Monika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x45.5 %
spíše ano30x45.5 %
spíše ne5x7.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano60x90.9 %
spíše ano2x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x51.5 %
spíše ano23x34.8 %
spíše ne6x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.5 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž25x37.9 %
žena41x62.1 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.66x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé64x97 %
opakovaně2x3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%61x92.4 %
75 – 50%5x7.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x3 %
nadprůměrné11x16.7 %
průměrné45x68.2 %
podprůměrné6x9.1 %
špatné2x3 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x16.7 %
průměrný40x60.6 %
nízký15x22.7 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x10.6 %
průměrný42x63.6 %
nízký17x25.8 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět