Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P33 Repetitorium biologie podle RVP G III

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/0 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 4 / 36 (11 %) Učebna: B311 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná3x75 %
velmi špatná1x25 %
průměr 4.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x75 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x100 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Vyučující

Čepička Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x50 %
průměr 1
Šolc Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x50 %
nemohu posoudit2x50 %
průměr 4
Čepička Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x50 %
průměr 1.5
Šolc Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit2x50 %
průměr 3
Čepička Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Šolc Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne3x75 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.75

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž0x0 %
žena4x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.4x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé4x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%2x50 %
75 – 50%1x25 %
50 – 25%1x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.75
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x25 %
průměrné3x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký1x25 %
průměrný1x25 %
nízký2x50 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x25 %
průměrný2x50 %
nízký1x25 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět