Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S02U2 Proseminář ke geografickému vzdělávání

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 16 / 43 (37 %) Učebna: Z1 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x12.5 %
dobrá9x56.3 %
průměrná5x31.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x25 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81

Vyučující

Fialová Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Čtveráková Iveta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Fialová Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Čtveráková Iveta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Fialová Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.7
Čtveráková Iveta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x25 %
žena12x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x25 %
průměrný9x56.3 %
nízký3x18.8 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x12.5 %
průměrný14x87.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět