Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P82 Problémové oblasti světa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 25 (96 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá16x66.7 %
dobrá8x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké14x58.3 %
přiměrěné7x29.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.33

Vyučující

Vágner Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.67
Kabrda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vágner Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Kabrda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vágner Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x50 %
průměr 1.18
Kabrda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 1.08
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž17x70.8 %
žena7x29.2 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x12.5 %
Nmgr.21x87.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%23x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x12.5 %
nadprůměrné3x12.5 %
průměrné18x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký21x87.5 %
průměrný3x12.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x62.5 %
průměrný9x37.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět