Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P21 Principy vzorkování

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 55 (22 %) Učebna: CH1 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x8.3 %
dobrá6x50 %
průměrná4x33.3 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x91.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2

Vyučující

Zima Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.36
Zima Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.33
Zima Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.8x66.7 %
Nmgr.4x33.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%6x50 %
75 – 50%3x25 %
50 – 25%3x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.75
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x33.3 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné6x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.17
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný10x83.3 %
nízký2x16.7 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x16.7 %
průměrný8x66.7 %
nízký2x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět