Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421C21A1 Praktikum ze všeobecné geologie I

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 16 / 53 (30 %) Učebna: G1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá2x12.5 %
průměrná6x37.5 %
špatná6x37.5 %
velmi špatná1x6.3 %
průměr 3.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne8x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x31.3 %
přiměrěné8x50 %
nízké2x12.5 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.8

Vyučující

Tomek Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne9x56.3 %
rozhodně ne4x25 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 3.07
Tomek Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.33
Tomek Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 2.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.4
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x37.5 %
žena10x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x25 %
průměrný9x56.3 %
nízký3x18.8 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x12.5 %
průměrný7x43.8 %
nízký7x43.8 %
průměr 2.31
Vybrat jiný předmět