Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P56 Praktická metodologie vědy

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá26x51 %
dobrá22x43.1 %
průměrná2x3.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x2 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x54.9 %
spíše ano18x35.3 %
spíše ne5x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x29.4 %
spíše ano16x31.4 %
spíše ne7x13.7 %
rozhodně ne7x13.7 %
nemohu posoudit6x11.8 %
průměr 2.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x82.4 %
spíše ano7x13.7 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x60 %
spíše ano16x32 %
spíše ne2x4 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x9.8 %
přiměrěné40x78.4 %
nízké4x7.8 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.98

Vyučující

Flegr Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x45.1 %
spíše ano19x37.3 %
spíše ne7x13.7 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.72
Flegr Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x80 %
spíše ano8x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 1.17
Flegr Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x29.2 %
spíše ano9x18.8 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x50 %
průměr 1.46
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x64.7 %
spíše ano10x19.6 %
spíše ne4x7.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.8 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x73.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne6x12.2 %
nemohu posoudit6x12.2 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x82.4 %
spíše ano5x9.8 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž17x33.3 %
žena34x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.47x94 %
Nmgr.2x4 %
Ph.D.1x2 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé49x98 %
opakovaně1x2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x27.5 %
75 – 50%5x9.8 %
50 – 25%5x9.8 %
méně než 25%27x52.9 %
průměr 2.88
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x3.9 %
nadprůměrné17x33.3 %
průměrné30x58.8 %
podprůměrné2x3.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký13x25.5 %
průměrný30x58.8 %
nízký8x15.7 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký18x35.3 %
průměrný26x51 %
nízký7x13.7 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět