Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360S13 Populační teorie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 21 / 26 (81 %) Učebna: G2 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá13x61.9 %
průměrná5x23.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x38.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné20x95.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2

Vyučující

Kocourková Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85
Kocourková Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Kocourková Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit9x42.9 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x23.8 %
žena16x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.21x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x95.2 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné13x61.9 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x28.6 %
průměrný13x61.9 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x14.3 %
průměrný16x76.2 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět