Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P09C Populační prognózy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 39 / 66 (59 %) Učebna: LR Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá10x26.3 %
dobrá20x52.6 %
průměrná8x21.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano21x55.3 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x44.7 %
spíše ano20x52.6 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x15.8 %
spíše ano18x47.4 %
spíše ne7x18.4 %
rozhodně ne2x5.3 %
nemohu posoudit5x13.2 %
průměr 2.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x15.8 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit17x44.7 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké13x34.2 %
přiměrěné21x55.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.62

Vyučující

Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x17.9 %
spíše ano25x64.1 %
spíše ne5x12.8 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 2
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x28.2 %
spíše ano21x53.8 %
spíše ne6x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.87
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x41 %
spíše ano16x41 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x17.9 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x42.1 %
spíše ano20x52.6 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x86.8 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x55.3 %
spíše ano15x39.5 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž15x38.5 %
žena24x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.35x89.7 %
Nmgr.4x10.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé39x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%33x84.6 %
75 – 50%4x10.3 %
50 – 25%2x5.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x2.6 %
nadprůměrné6x15.8 %
průměrné29x76.3 %
podprůměrné2x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x18.4 %
průměrný29x76.3 %
nízký2x5.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x18.4 %
průměrný29x76.3 %
nízký2x5.3 %
průměr 1.87
Vybrat jiný předmět