Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250C17N Pokročilé praktikum z biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 16 / 27 (59 %) Učebna: BPP Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá5x31.3 %
průměrná8x50 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano12x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.87
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x93.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2

Vyučující

Martínek Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Vaněk Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
Martínek Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Vaněk Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Martínek Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1.89
Vaněk Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne4x25 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 2.9
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x12.5 %
žena14x87.5 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x18.8 %
průměrný12x75 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x18.8 %
průměrný12x75 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět