Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P71 Obecná histologie - mikroskopická anatomie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 28 / 159 (18 %) Učebna: B3 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x21.4 %
dobrá8x28.6 %
průměrná11x39.3 %
špatná3x10.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x32.1 %
spíše ano17x60.7 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.77
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit6x21.4 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x7.1 %
přiměrěné19x67.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x25 %
průměr 1.9

Vyučující

Halašková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne9x32.1 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.22
Hovořáková Mária ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano10x37 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 2.42
Halašková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Hovořáková Mária je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 1.41
Halašková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x82.1 %
průměr 1.8
Hovořáková Mária je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x74.1 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x32.1 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x17.9 %
žena23x82.1 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.27x96.4 %
Nmgr.1x3.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé27x96.4 %
opakovaně1x3.6 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x78.6 %
75 – 50%1x3.6 %
50 – 25%4x14.3 %
méně než 25%1x3.6 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x7.1 %
nadprůměrné10x35.7 %
průměrné15x53.6 %
podprůměrné1x3.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x39.3 %
průměrný16x57.1 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x10.7 %
průměrný19x67.9 %
nízký6x21.4 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět