Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58C Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 44 / 60 (73 %) Učebna: CH9 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá30x68.2 %
dobrá13x29.5 %
průměrná1x2.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.34
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x52.3 %
spíše ano17x38.6 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x61.4 %
spíše ano16x36.4 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x59.1 %
spíše ano12x27.3 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 1.49
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x52.3 %
spíše ano14x31.8 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x13.6 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x6.8 %
přiměrěné38x86.4 %
nízké1x2.3 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.95

Vyučující

Šloufová Ivana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x34.1 %
spíše ano23x52.3 %
spíše ne6x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Šloufová Ivana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano38x86.4 %
spíše ano6x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Šloufová Ivana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x81.8 %
spíše ano5x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 1.12
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano37x84.1 %
spíše ano7x15.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano41x93.2 %
spíše ano3x6.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano37x84.1 %
spíše ano6x13.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x20.5 %
žena35x79.5 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.44x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé44x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%40x90.9 %
75 – 50%3x6.8 %
50 – 25%1x2.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x6.8 %
nadprůměrné8x18.2 %
průměrné27x61.4 %
podprůměrné6x13.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x22.7 %
průměrný32x72.7 %
nízký2x4.5 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký25x56.8 %
průměrný17x38.6 %
nízký2x4.5 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět