Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58 Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 31 / 60 (52 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x45.2 %
dobrá12x38.7 %
průměrná2x6.5 %
špatná3x9.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x58.1 %
spíše ano11x35.5 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x35.5 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne4x12.9 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne3x9.7 %
nemohu posoudit5x16.1 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké9x29 %
přiměrěné21x67.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.7

Vyučující

Vlčková Blanka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x32.3 %
spíše ano14x45.2 %
spíše ne7x22.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Vlčková Blanka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x58.1 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Vlčková Blanka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x6.5 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x83.9 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x64.5 %
spíše ano7x22.6 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x96.8 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x64.5 %
spíše ano9x29 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x16.1 %
žena26x83.9 %
průměr 1.84
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.31x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%29x93.5 %
75 – 50%1x3.2 %
50 – 25%1x3.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.2 %
nadprůměrné4x12.9 %
průměrné24x77.4 %
podprůměrné2x6.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x16.1 %
průměrný24x77.4 %
nízký2x6.5 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x22.6 %
průměrný23x74.2 %
nízký1x3.2 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět