Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54B Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 84 / 338 (25 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá62x74.7 %
dobrá17x20.5 %
průměrná4x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano47x56 %
spíše ano31x36.9 %
spíše ne4x4.8 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano63x75 %
spíše ano19x22.6 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x43.4 %
spíše ano25x30.1 %
spíše ne14x16.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x9.6 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x42.2 %
spíše ano26x31.3 %
spíše ne4x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x21.7 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké9x10.7 %
přiměrěné66x78.6 %
nízké3x3.6 %
nemohu posoudit6x7.1 %
průměr 1.92

Vyučující

Sedláček Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x51.8 %
spíše ano33x39.8 %
spíše ne4x4.8 %
rozhodně ne2x2.4 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.57
Sedláček Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano76x91.6 %
spíše ano6x7.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.07
Sedláček Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x25.3 %
spíše ano8x9.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit54x65.1 %
průměr 1.28
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano60x71.4 %
spíše ano24x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano78x92.9 %
spíše ano4x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.4 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano68x81.9 %
spíše ano14x16.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž23x27.4 %
žena61x72.6 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.82x97.6 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.2x2.4 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé83x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%71x84.5 %
75 – 50%12x14.3 %
50 – 25%1x1.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré5x6 %
nadprůměrné21x25 %
průměrné55x65.5 %
podprůměrné2x2.4 %
špatné1x1.2 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký23x27.4 %
průměrný56x66.7 %
nízký5x6 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký24x28.6 %
průměrný51x60.7 %
nízký9x10.7 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět